אמנות -Old

 
 
 
בנוסף לעיסוקו כעו"ד, לגיל קלופשטוק מספר תחביבים וביניהם ציור המורכב מאותיות, בדרך כלל מטקסט מקראי כגון פרשות שבוע, קטעים מהתנ"ך וכו'.
אמנות יהודית מסוג זה נקראת לעיתים גם קליגרפיה, מיקרוגרפיה, או ליתר דיוק מיקרוקליגרפיה.
מוצגות להלן מספר עבודות, ביניהן עבודות שהוכנו לכבוד שמחות בר המצווה של ילדיו של עו"ד גיל קלופשטוק - ליעד, איתי, אביתר ועילי.
עבודה נוספת שמוצגת הינה כריכת הספר "השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי", מאת ד"ר יובל סיני.